Překlad pro Swansong byl započat

25.11.2022

S radostí oznamujeme započetí překladu pro titul Vampire: The Masquerade - Swansong naším překladatelem Tadeas120.